Xue JiaNing
ACTRESS  [CHINA]
Suit from Shu Lam Store.