Leah Wei
ACTRESS  [CHINA]
Dress,earrings,ring from Shu Lam Store.